ARGUMENT

Indiferent de domeniu, există o întreagă zonă nemarcată în cadrul cercetărilor ştiinţifice la nivel naţional. Un cercetător, aflat la început de drum, trebuie să facă eforturi consistente pentru a putea decupa obiectul cercetării sale din contextul altor contribuţii ştiinţifice pe aceeaşi temă sau pe un segment comun. În cele mai multe cazuri se reiau, din cauza absenţei unui sistem naţional de baze de date care să poată fi consultate, teme deja studiate ca şi cum ar fi lucrări ştiinţifice originale. O platformă publică funcţională, care să ţină evidenţa tuturor cercetărilor din mediul universitar (şi nu numai) într-un domeniu, pe o anumită temă, ar ajuta foarte mult la orientarea unei cercetări, fie ea lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat. În unele centre universitare există baze da date sau cataloage, dar nu-şi dovedesc eficienţa decât în mod excepţional, nefiind branşate la o platformă naţională.

Proiectul nostru se referă la cercetarea dedicată vieţii şi lucrărilor Cuviosului Părinte Arsenie Boca. Există, la momentul actual, o serie de contribuţii ştiinţifice pertinente pe această temă, fie că e vorba de articole, studii sau volume. De asemenea, există multe producţii deficiente, care parazitează cadrul cercetării. Ultimamente, rămâne la dispoziţia cercetătorului o geografie generoasă a temei, încă nemarcată, care îşi aşteaptă reperele.

Această bază de date are rolul de a orienta cercetarea cu privirea la viaţa şi lucrările Cuviosului Părinte Arsenie Boca. În principal, prin ea punem la dispoziţia studenţilor şi a tinerilor cercetători o serie întreagă de documente specifice. Ele vor fi disponibile doar în citire, nu şi pentru a fi descărcate. Desigur, baza de date nu se adresează doar studenţilor, ci şi profesorilor universitari îndrumători sau oricui este interesat de provocările unei contribuţii oneste la descoperirea chipului autentic al vieţuirii şi lucrărilor Cuviosului Părinte Arsenie.

Baza de date cuprinde documente specifice încadrate în următoarele categorii: scrierile autentice ale Cuviosului, repere arhivistice, studii şi articole, volume, înregistrări (conferinţe, simpozioane, interviuri, documentare etc.), mărturii, lucrări universitare (lucrări de licenţă, disertaţii, lucrări de doctorat), direcţii actuale de cercetare, arhivă pictură, arhivă foto. Unele documente sunt disponibile integral, iar altele doar în rezumat sau în secvenţe relevante.

Ceea ce este important constă în faptul că baza de date pe care o punem la dispoziţia cercetătorilor oferă repere pentru o orientare ştiinţifică pertinentă. Dacă un cercetător este atras de o investigaţie pe tema descoperirii chipului autentic al vieţuirii Cuviosului Părinte Arsenie, el chiar află aici toate premisele pentru o investigaţie acrivică, contribuind efectiv şi oferind suport Comisiei Bisericii Ortodoxe Române pentru canonizarea Cuviosului Părinte.